Tên đăng nhập

giabao123

Họ và tên

NTGia Bảo

Email

lukhachquathoigian198@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-31 14:30:46

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500