Tên đăng nhập

vietnhan07

Họ và tên

Việt Nhân

Email

vuongthientu1711200@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-01 8:43:26

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500