Tên đăng nhập

vnkiet

Họ và tên

kk

Email

tuonganhkiet2005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-04 2:44:00

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500