Tên đăng nhập

phamminhdan2012007

Họ và tên

Phạm Minh Đan

Email

minhdsnpham@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-08 15:55:14

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500