Tên đăng nhập

huandc

Họ và tên

Đỗ Chí Huấn

Email

huannguyendu.qx@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-09 3:18:49

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500