Tên đăng nhập

shinichi

Họ và tên

Nguyễn Phạm Gia Bảo

Email

nguyenphamgiabao2021@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-11 14:18:43

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500