Tên đăng nhập

ryderthieu

Họ và tên

Huỳnh Văn Thiệu

Email

ryderthieu@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-12 8:40:43

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500