Tên đăng nhập

Sentoraru

Họ và tên

Sentoraru

Email

behajid133@jernang.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-15 0:31:39

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500