Tên đăng nhập

khoi_nguyen

Họ và tên

Nguyễn Khôi Nguyên

Email

lungtung.9876@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-15 6:54:57

Bài tập đã đạt

391

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500