Tên đăng nhập

marcus06

Họ và tên

Nhat Hao

Email

inormalz32@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-15 7:41:42

Bài tập đã đạt

436

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500