Tên đăng nhập

zenta06

Họ và tên

Phạm Đình Chiến

Email

chienchamgg@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-15 8:34:59

Bài tập đã đạt

436

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500