Tên đăng nhập

NPBT

Họ và tên

NPBT

Email

tamhsntp91@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-18 7:16:07

Bài tập đã đạt

816

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500