Tên đăng nhập

ghung

Họ và tên

ghung

Email

ninjahung2006@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-19 1:49:51

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500