Tên đăng nhập

ntcuong

Họ và tên

Nguyen Tien Cuong

Email

clone1dame808@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-22 9:36:53

Bài tập đã đạt

628

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500