Tên đăng nhập

khoinguyen123

Họ và tên

nguyen huu khoi nguyen

Email

Khoinguyennguyenhuu9@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-26 14:45:45

Bài tập đã đạt

601

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500