Tên đăng nhập

ducminh226

Họ và tên

Gau Trang Vo Dich

Email

ducminhnguyen2k7@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-27 10:24:21

Bài tập đã đạt

541

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500