Tên đăng nhập

zinhngo

Họ và tên

ngo dinh nhat vinh

Email

zinhnh12@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-01 0:45:25

Bài tập đã đạt

541

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500