Tên đăng nhập

Adendel

Họ và tên

Minh Trần

Email

baominhbrthcs@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-02 7:25:12

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500