Tên đăng nhập

tronganhtu012345

Họ và tên

Bùi Tiến Đoi

Email

K28TIN28

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-07 11:48:11

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500