Tên đăng nhập

daobahailong

Họ và tên

Đào Bá Hải Long

Email

longgg720@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-07 12:41:46

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500