Tên đăng nhập

tien9d2

Họ và tên

Đặng Minh Tiến

Email

dminhtien.vk@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-08 3:16:36

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500