Tên đăng nhập

nguyen1234

Họ và tên

trung nguyen

Email

ceonguyencode@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-14 0:59:19

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500