Tên đăng nhập

dat162561

Họ và tên

Nguyễn Quốc Đạt

Email

dat162561@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-14 13:07:16

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500