Tên đăng nhập

dunganmon

Họ và tên

Lê Văn Dũng

Email

dunghello36dz@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-15 13:41:42

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500