Tên đăng nhập

hoangphat120805

Họ và tên

hp

Email

hoangphatnguyen1208@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-15 14:15:46

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500