Tên đăng nhập

leeminhduc2

Họ và tên

Le Minh Duc

Email

leeminhduc2@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-21 2:18:32

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500