Tên đăng nhập

lmaokkk

Họ và tên

heheboi

Email

dajhsdbavbduasbda@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-23 9:13:51

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500