Tên đăng nhập

minmin

Họ và tên

minhh

Email

min2405@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-25 3:27:23

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500