Tên đăng nhập

THIENPHU

Họ và tên

NguyenNgocThienPhu

Email

ngngocthienphu@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-28 2:29:01

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500