Tên đăng nhập

thaontt

Họ và tên

Nguyễn Thị Phương Thảo

Email

nguyenthao10042007@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-30 13:33:20

Bài tập đã đạt

474

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500