Tên đăng nhập

minhnhatvn21

Họ và tên

nhatminh

Email

minhnhatcntk06@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-11-09 12:31:41

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500