Tên đăng nhập

nhancute

Họ và tên

Lê Ngọc Minh Nhân

Email

lengocminhnhan@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-31 7:12:11

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500