Tên đăng nhập

nguyenbachk8

Họ và tên

Nguyễn Chí Bách

Email

uauaua100bachoke@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-05 7:40:56

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500