Tên đăng nhập

trantuan2k4

Họ và tên

Trịnh Lâm Tuấn

Email

trantuan2k4241@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-05 16:28:01

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500