Tên đăng nhập

k_rse

Họ và tên

nguyễn khánh

Email

nguyengiakhanh.6d.lqd@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-08 15:28:24

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500