Tên đăng nhập

tu

Họ và tên

nguyentu

Email

ngtu22052008@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-14 7:25:12

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500