Tên đăng nhập

sdagdsag

Họ và tên

sdgasdg

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-14 8:52:39

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500