Tên đăng nhập

pthuu10a1

Họ và tên

Phan Trung Hữu

Email

huupt2005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-18 8:04:57

Bài tập đã đạt

383

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500