Tên đăng nhập

lchy

Họ và tên

le chi huy

Email

le1081218@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-18 8:34:53

Bài tập đã đạt

383

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500