Tên đăng nhập

dinhducminh

Họ và tên

....

Email

dinhminhduc2k7@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-18 12:44:00

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500