Tên đăng nhập

dongdong7

Họ và tên

Đặng Nhật Đông

Email

dongdev7777@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-26 13:59:15

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500