Tên đăng nhập

dinhnguyen

Họ và tên

Nguyễn Trần Đình Nguyên

Email

dinh

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-27 7:25:37

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500