Tên đăng nhập

k51_ngocminh

Họ và tên

tranngocminh

Email

tranminhthanhtepchi@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-28 13:06:42

Bài tập đã đạt

259

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500