Tên đăng nhập

taifanh

Họ và tên

taifanh

Email

taifanhde118@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-28 13:46:58

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500