Tên đăng nhập

son2k6

Họ và tên

son2k6

Email

sondeptrai2k6@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-28 14:02:14

Bài tập đã đạt

259

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500