Tên đăng nhập

kieu439

Họ và tên

lam thoi kieu

Email

lamthoikieucm2020@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-02-02 2:46:52

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500