Tên đăng nhập

funkiller100

Họ và tên

xiao chong meng

Email

ch3ckm7t3@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-02-03 17:32:20

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500