Tên đăng nhập

tanduy1234

Họ và tên

nguyen tan duy

Email

maxpokemon351@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-02-06 8:36:01

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500