Tên đăng nhập

thang2006

Họ và tên

Nguyễn Ngọc Thắng

Email

nguyenphan05@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-02-06 16:02:22

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500