Tên đăng nhập

datmessi

Họ và tên

Nguyễn Thành Đạt

Email

nhungconnguoi1@yahoo.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-02-07 6:04:58

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500